تفاوت بین ماسه سنگ و کربنات کلسیم (سنگ آهک) چیست؟

تفاوت بین ماسه سنگ و کربنات کلسیم

تفاوت بین ماسه سنگ و کربنات کلسیم ،ماسه سنگ و سنگ آهک از سنگهای متداول در سراسر جهان هستند. آنها  را در برخی از چشم اندازهای چشمگیر در ایالات متحده  می توانید پیدا کنید. آنها به عنوان سنگهای رسوبی، شباهتهای خاصی دارند. با این حال، ریشه های پیدایش آنها و ترکیبات مختلف آنها را منحصر به فرد می کند.

تفاوت بین ماسه سنگ و کربنات کلسیم (سنگ آهک) چیست؟

ترکیب بندی

سنگ آهک به این صورت تعریف می شود که اساساً از کربنات کلسیم تشکیل شده است، که اغلب از مواد گیاهی و حیوانی مانند پوسته نرم تنان به وجود می آید.ماسه سنگ توسط هیچ ماده ای تعریف نمی شود. این ماده از ذرات اندازه شن تشکیل شده است که اندازه آنها از ۰٫۰۰۶۳ تا ۲ میلی متر است. این ذرات اغلب حاوی کوارتز هستند، اگر چه می تواند کوارتز هم وجود نداشته باشد. سایر اجزای رایج ماسه سنگ شامل فلدسپات، میکا، قطعات لیتیک و ذرات زیست زادی هستند.

نحوه تشکیل ماسه سنگ و کربنات کلسیم(سنگ آهک)

تفاوت بین ماسه سنگ و کربنات کلسیم ،ماسه سنگ از تجزیه سنگهای بزرگتر به دلیل هوازدگی و فرسایش و همچنین فرایندهایی که در داخل سنگ اتفاق می افتد که معمولاً بیولوژیکی اما گاهی ماهیت شیمیایی دارند، ایجاد می شود.سنگ آهک اغلب از کل موجودات یا قطعات مختلف موجودات زنده حاوی کربنات کلسیم مانند نرم تنان، اکینوئیدها و مرجان ها تشکیل می شود. بیشتر بسترهای سنگ آهک در محیط های دریایی تشکیل می شوند که این مواد با گذشت زمان رسوبات زیادی از ارگانیسم ها و رسوبات کربناتی ایجاد می شود.

طبقه بندی ماسه سنگ و کربنات کلسیم(سنگ آهک)

ماسه سنگ اغلب بر اساس نوع دانه موجود در آن  طبقه بندی می شود. به عنوان مثال، ماسه سنگ فرنی نشان دهنده میزان بالای آهن است. طبقه بندی های پیشرفته تری که توسط زمین شناسان استفاده می شود توصیفات بافت و ترکیب را با هم در نظر می گیرند.سنگ آهک ممکن است به طور غیررسمی با نوع کربنات موجود در آن توصیف شود، مانند کلسیت، آراگونیت و دولومیت. باز هم، زمین شناسان از طبقه بندی پیچیده تری برای توصیف سنگ آهک براساس بافت، نحوه تشکیل و ترکیب استفاده می کنند.

ظاهر سنگ کربنات کلسیم و تفاوت آن با ماسه سنگ

بسیاری از سنگهای رسوبی، مانند ماسه سنگ، یک طبقه بندی قابل مشاهده را به صورت لایه ای نشان می دهند. این الگوی مشخص می تواند به تعیین چگونگی تشکیل سنگ بر اساس زاویه و عمق هر لایه کمک کند.سنگ آهک یا پودرکربنات کلسیم الگوی طبقه بندی ای که ماسه سنگ دارد را ندارد. برخی از سنگهای آهکی کاملاً از مواد آلی تشکیل شده اند که ممکن است با چشم غیر مسلح واضح باشند. سایر سنگهای آهکی متراکم تر هستند و بنابراین تمایز کمتری دارند.

حقایق جالب در مورد کربنات کلسیم

در بعضی نقاط زمین سنگ آهک مناظر چشمگیری ایجاد کرده است. منطقه کوانگسی در جنوب چین دارای تشکیلات گسترده ای است که از محلول سنگ آهک در آب تشکیل شده اند. غارهای کارلسباد در نیومکزیکو یک سری پیچیده از غارهای آهکی است. استالاکتیت ها و استالاگمیت های دیدنی و جذاب موجود در چنین غارهایی در اثر چکه آب حاوی کربنات کلسیم محلول ایجاد می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.