روش تصفیه کربنات کلسیم

تصفیه کربنات کلسیم

همانطور که می دانیم استفاده از کربنات کلسیم به صورت کلوخه استخراج شده از معدن و کربنات کلسیم دانه بندی شده و پودر کربنات کلسیم به صورت روز افزون در حال گسترش در صنایع گوناگون است. روشی که به تازگی برای تصفیه مواد ناخالصی آهن حاوی آهن از کربنات کلسیم آزمایش شده و مورد تایید قرار گرفته شده است می تواند تاثیر به سزایی در کنترل و حذف ناخالصی ها و تصفیه کربنات کلسیم داشته باشد. نکته ای که می تواند بسیار مورد توجه صنایع مختلف در نظر گرفته شود.

حذف ناخالصی ها از کربنات کلسیم می تواند باعث بهبود یک سری خواص دلخواه در کربنات کلسیم شود که برای صنایع مختلف مثل رنگ سازی و کاغذ سازی بسیار با اهمیت است که به این کار تصفیه کربنات کلسیم گفته میشود .

در این متن، روشی برای کاهش مقدار آهن از پودر کربنات کلسیم نشان داده شده است. این روش شامل اضافه کردن یک ماده حل کننده ی آهن به یک محلول آبی کربنات کلسیم و کاهش pH آب کربنات کلسیم با استفاده از دی اکسید کربن حاوی گاز و حال دوغاب آبی پودر کربنات کلسیم در دمای بالا است. دوغاب هم زده، فیلتر شده، شسته شده و خشک می شود. محصول کربنات کلسیم تصفیه ناشی از فرایند اختراع حاضر، میزان آهن کمتری دارد.

کاربرد کربنات کلسیم کوتد تولید شده طبق روش این اختراع به ویژه برای استفاده به عنوان مواد افزودنی غذایی یا دارویی مناسب است و همچنین ممکن است به عنوان یک پرکننده در فرآیندهای تولید کاغذ یا به عنوان مواد افزودنی در محصولات پلاستیکی مفید باشد.

تصفیه کربنات کلسیم
نکات اصلی که به ترتیب در این آزمایشات در نظر گرفته شده است
  • فرایند کاهش مقدار آهن کربنات کلسیم تصفیه که حاوی آهن شامل تصفیه ی دوغاب آبی پودرکربنات کلسیم مذکور با عامل کلاتینگ، گرم کردن محلول دوغاب کربنات کلسیم حاوی ماده حاوی حل کننده و واکنش در مورد دوغاب کربنات کلسیم حاوی ماده رقیق کننده با گاز دی اکسید کربن است، که در آن گفته شده تصفیه کربنات کلسیم با عامل کلاتینگ مذکور ضمن گرم کردن و برهم زدن دوغاب و معرفی گاز دی اکسید کربن گفته شده برای حفظ pH دوغاب مذکور در دامنه حدود ۵٫۵ تا بالاتر از ۷٫۰ قرار دارد.
  • فرایند ذکر شده در نکته ی یک که در آن غلظت کربنات کلسیم در دوغاب کربنات کلسیم آبی از حدود ۱ درصد وزن تا حدود ۷۰ درصد وزنی، براساس وزن کل دوغاب کربنات کلسیم است.
  • فرایند نکته ی بالا که در آن غلظت کربنات کلسیم در دوغاب کربنات کلسیم آبی از ۱۰٪ تا حدود ۳۰٪ وزن ، براساس وزن کل دوغاب کربنات کلسیم است.
  • فرایند نکته ی بالا که در آن عامل کلاتین از گروه متشکل از اسید نیتریلوتریاستیک، اسید اتیلن دی آمینترا استیک، اسید دی اتیلن استری آمیننتنتا استیک، اسید هیدروکسیتیل اتیل اتیلن آمین استری استیک و نمکهای آن انتخاب می شود.
  • در فرآیند نکته ی چهارم که در آن میزان ماده رقیق کننده از ۰٫۰۱٪ درصد وزن تا ۱۰٪ درصد وزن براساس وزن پودر کربنات کلسیم است.
  • فرایند نکته ی یک که در آن دی اکسید کربن حاوی گاز دارای غلظت CO2 از حدود ۱٪ تا ۱۰۰٪ است.
  • فرآیند ذکر شده در نکته ی یک که در آن دی اکسید کربن حاوی گاز دارای غلظت CO2 از حدود ۱٪ تا ۱۰۰٪ و در نتیجه PH در حدود ۶٫۰ تا حدود ۶٫۵ است.
  • فرایند نکته ی یک که در آن دمای دوغاب آبی پودرکربنات کلسیم از ۲۰ درجه تا حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد است.
  • فرایند نکته ی یک که در آن دمای دوغاب آبی پودرکربنات کلسیم از ۲۰ درجه تا حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد است. فرایند نکته ی نهم که در آن دمای محلول دوغاب کربنات کلسیم از حدود ۴۰ درجه تا حدود ۶۰ درجه سانتیگراد است.

این ده نکته ی اصلی از آزمایش مزبور برای کاهش مقدار مواد حاوی آهن از پودر کربنات کلسیم تصفیه شده است که به بهبود خواص اصلی دلخواه ما مثل رنگ سفید و درخشندگی پودر کربنات کلسیم کمک می کند.بدیهی است روش اصلی این آزمایش و توضیح مفصل آن در این متن آورده نشده است و می توان با مراجعه به منابع علمی آن را بدست آورد و مطالعه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *