نقش نانوکربنات کلسیم دردرمان سرطان

استفاده ازنانوکربنات کلسیم دردرمان سرطان

کربنات کلسیم دردرمان سرطان (CaCO3) به دلیل در دسترس بودن، هزینه کم، ایمنی، سازگاری زیستی، حساسیت به pH و تجزیه بیولوژیکی آهسته، از کاربردهای زیست پزشکی گسترده ای برخوردار است. اخیراً، علاقه گسترده ای به کاربرد آنها به عنوان سیستم های انتقال دارو برای گروه های مختلف دارو وجود دارد. در میان آنها، نانوذرات CaCO3 به عنوان حامل های دارویی که بافت ها و سلول های سرطانی را هدف قرار می دهند، پتانسیل امیدوار کننده ای را به نمایش گذاشته اند. خصوصیات وابسته بهpH ، در کنار پتانسیل عملکردی شدن با عوامل هدف قرار دادن، خاصیت منحصر به فردی را در اختیار آنها قرار می دهد که می تواند در سیستم های انتقال هدفمند داروهای ضد سرطان استفاده شود. همچنین، به دلیل تخریب کند ماتریس های پودرکربنات کلسیم، از این نانو ذرات می توان به عنوان سیستم های رهاسازی پایدار برای نگهداری داروها در بافت های سرطانی بعد از تجویز، مدت بیشتری استفاده کرد.

اخیرا تیمی متشکل از دانشمندان ایرانی در تحقیقی برای اثبات این عملکرد کربنات کلسیم دردرمان سرطان در مورد توسعه حامل های دارورسانی با استفاده از نانوذرات کربنات کلسیم بررسی ویژه ای انجام داده است. سپس وضعیت نانو ذرات CaCO3 به عنوان سیستم های دارورسانی سرطان با تمرکز بر خواص ویژه آنها مانند حساسیت به pH و تجزیه بیولوژیکی نیز ارزیابی شده است.

نانوکربنات کلسیم دردرمان سرطان

نتیجه تیم بررسی و آزمایش در این موضوع به طور خلاصه در زیر آورده شده است:

  • کربنات کلسیم دردرمان سرطان به دلیل ویژگی های خاص خود، در آینده نقش بالقوه ای خواهند داشت.
  • نانوذرات می توانند با تمرکز در مکانهای با هدف خاص در بدن، اثربخشی درمانی را افزایش دهند و همچنین عوارض جانبی عوامل درمانی را کاهش دهند.
  • با توجه به سازگاری زیستی، واکنش پذیریpH ، در دسترس بودن، سمیت کم، تجزیه بیولوژیکی آهسته و تجزیه آسان، نانو ذرات CaCO3  توجه قابل توجهی را در درمان تومور جلب کرده اند.
  • نانو ذرات کربنات کلسیم در حالی که تجزیه سریعتر و آزادسازی دارو در pH اسیدی (بیشتر از ۶٫۵) محیط تومور را نشان می دهد، در pH طبیعی فیزیولوژیکی (۷٫۴) به آرامی تجزیه می شود.
  • نانو ذرات کربنات کلسیم با قطر کوچکتر از ۶۰۰ نانو متر از مزایای اثر نفوذ و احتباس افزایش یافته (EPR) در محل بافتهای تومور برخوردار هستند.
  • پتانسیل های نانو ذرات CaCO3 که باید با استفاده از عوامل هدف گذاری عملکردی شوند، یکی دیگر از جنبه های اصلی آن است که چنین سیستمی می تواند به صورت همزمان تحویل هدفمند و کنترل شده دارو را فراهم کند.
  • نانو ذرات عاملدار کربنات کلسیم نه تنها می توانند کارایی انتقال این حامل ها را پیشرفت دهند، بلکه ممکن است منجر به عملکردهای بهبود یافته دیگری مانند افزایش پایداری ترمودینامیکی، بهبود توانایی بارگذاری دارو و کارایی هدف گیری تومور شوند.
  • هم رسوبی Ca2 + با DNA به دلیل زیست سازگاری و تجزیه بیولوژیکی، فرصتی جذاب برای انتقال ژن با استفاده از نانو ذرات  CaCO3 است.

نقش ویژه کربنات کلسیم دردرمان سرطان در این تحقیق به طور خاص بررسی و بیان شده است و بار دیگر از خصوصیات بسیار مهم و حیاتی این ماده ارزشمند در زندگی انسان پرده برداشته شده است. کربنات کلسیم به دلیل در دسترس بودن و ارزان بودن و خصوصیات بهداشتی و ایمنی بسیار بالا در سالیان اخیر کاربرد ویژه ای در پزشکی و بخش درمان پیدا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.